Ikrar

BAHAWASANNYA, KAMI PENGAWAS

SEKOLAH SACRED HEART

BERSUMPAH DAN BERSEDIA

AKAN BERKHIDMAT

DAN MENJALANKAN TUGAS KAMI

DENGAN SEPENUH RELA

MENJADIKAN DIRI CONTOH YANG BAIK

KEPADA PELAJAR LAIN

SERTA TAAT PATUH KEPADA

PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH

DEMI KEBAIKAN DAN NAMA BAIK

SEKOLAH KITA