Visi

LEMBAGA PENGAWAS AKAN MELAHIRKAN PEMIMPIN YANG GEMILANG PADA TAHUN 2014 Misi

LEMBAGA PENGAWAS MENYEDIAKAN LATIHAN YANG DAPAT MENGEMBANGKAN POTENSI SETIAP PENGAWAS SERTA PERKHIDMATAN YANG DAPAT MEREALISASIKAN VISI DAN MISI SEKOLAH